• Tisztelt látogatók!
    Üdvözöljük Önöket ügyvédi irodánk honlapján.
  • Tisztelt látogatók!
    Üdvözöljük Önöket ügyvédi irodánk honlapján.

A modern életvitel elengedhetetlen velejárója a különféle problémák, ill. helyzetek korszerű megoldásának az igénye, mely emelt szintű követelményeket támaszt azok felé, akik a szükséges megoldásokat képesek és hajlandók megtalálni. Különösen érvényes ez a jogásztársadalomra, főként pedig az ügyvédekre, akik sokszor az elsők között kerülnek kapcsolatba a problémák gyors és szakszerű megoldásának igényével.

Ügyvédi irodánk, igyekezve a fentebb leírt gondolatokat átültetni a napi gyakorlatba, főként polgári joggal, kereskedelmi joggal, családjoggal, munkajoggal, büntetőjoggal és közigazgatási joggal foglalkozik.

Irodánk Dunaszerdahelyen áll az Önök rendelkezésére.

Tisztelt látogatók, örülünk a honlapunkon történt látogatásának és meggyőződésünk, hogy hasznos információkat tudunk Önöknek nyújtani.

JUDr. Hodosi Zsolt

Az ügyvédek hozzájárulnak a természetes személyek védelemhez való alkotmányos jogának érvényesítéséhez  és a természetes és jogi személyek egyéb jogainak és érdekeinek védelméhez, összhangban a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, alkotmánytörvényeivel, törvényeivel és más általánosan kötelező érvényű előírásaival.

/az ügyvédekről szóló 586/2003 Tt. sz. törvény 1. §-a 1. bekezd./