Polgári jog

Irodánk a polgári jogon belül főleg a következő szolgáltatásokat nyújtja:

  • jogi tanácsadás
  • jogi elemzések kidolgozása
  • jogügyleteket tartalmazó írásos anyagok kidolgozása /szerződések, végrendeletek, egyoldalú nyilatkozatok/
  • szerződések utólagos vizsgálata
  • az ügyfél jogügyleteinek vizsgálata
  • polgári-jogi szervezetek alapítása /alapítványok, jogi személyek érdekszövetsége, lakástulajdonosi közösségek/
  • polgári társulások alapítása
  • követelésbehajtás
  • bíróságokra és más közhatalmi szervekhez történő beadványok elkészítése
  • bírósági jogi képviselet /személyiségvédelmi perek, tulajdonjog meghatározására vonatkozó perek, a házastársi osztatlan közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek, az osztott közös vagyon megosztásával kapcsolatos perek, jogügyletek érvénytelenségére vonatkozó perek, kártérítési perek,  jogalap nélküli gazdagodás kiadására vonatkozó perek, szerződésteljesítésre vonatkozó perek stb./