Naša kancelária sa nachádza v Dunajskej Strede na Veľkoblahovskej ceste v novopostavenej polyfunkčnej budove West Side v bezprostrednom susedstve predajne Billa a Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, a.s

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:  9828672/5200

IBAN: SK65 5200 0000 0000 0982 8672

BIC/SWIFT: OTPV SK BX