O nás

Advokátska kancelária aktuálne je obsadená jedným advokátom, JUDr. Zsoltom Hodosim.

JUDr. Zsolt Hodosi

JUDr. Zsolt Hodosi sa narodil v roku 1978 v Dunajskej Strede.

Dosiahnuté vzdelanie:

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským absolvoval v Dunajskej Strede. V roku 1996 zmaturoval na Gymnáziu Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede. V rokoch 1996 – 2001 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Diplomovú prácu písal na Katedre štátneho práva s témou „Medzinárodnoprávna ochrana základných práv a slobôd“. V roku 2004 na Katedre trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave obhájil svoju rigoróznu prácu s témou „Špecifiká vojenských trestných činov“. V roku 2006 úspešne zložil štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole v Bratislave. V tom istom roku absolvoval kurz mediátora. V roku 2007 zložil zákonom predpísané advokátske skúšky.

Profesionálne uplatnenie:

  • 2001 – Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava ako dávkový referent dôchodkového oddelenia
  • 2002 – Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda ako referent oddelenia dôchodkového zabezpečenia
  • 2002 – základná vojenská služba
  • 2003 – 2004 – Okresný súd Dunajská Streda ako vyšší súdny úradník
  • 2004 – 2006 – Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda ako podnikový právnik
  • 2006 – 2008 – advokátsky koncipient

JUDr. Zsolt Hodosi je advokátom od 1. februára 2008. Od roku 2007 je mediátorom a od roku 2009 je aj rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o. v Bratislave.

JUDr. Zsolt Hodosi ovláda slovenský, maďarský a nemecký jazyk.