Obchodné právo

V rámci obchodného práva naša advokátska kancelária Vám poskytuje najmä tieto právne služby:

 • zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek s minimálnou účasťou klienta
 • vypracúvanie zmien v obchodných spoločnostiach, vrát. prevodov účastí na obchodných spoločnostiach
 • zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností
 • likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • poskytovanie právneho poradenstva
 • vypracúvanie právnych analýz
 • spisovanie listín o právnych úkonoch /zmluvy, jednostranné prejavy vôle/
 • posudzovanie zmluvnej dokumentácie
 • posudzovanie právnych úkonov klienta
 • vymáhanie pohľadávok
 • príprava podaní pre súd a iné orgány verejnej moci
 • zastupovanie v súdnom konaní