Správne právo

V rámci správneho práva naša advokátska kancelária Vám poskytuje najmä tieto právne služby:

  • poskytovanie právneho poradenstva
  • vypracúvanie právnych analýz
  • príprava podaní pre súd a iné orgány verejnej moci
  • zastupovanie v daňovom konaní
  • zastupovanie v stavebnom konaní
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • zastupovanie obvineného v priestupkovom konaní
  • preskúmavanie zákonnosti administratívnoprávnych rozhodnutí