Trestné právo

V rámci trestného práva naša advokátska kancelária Vám poskytuje najmä tieto právne služby:

  • poskytovanie právneho poradenstva obvineným a poškodeným
  • vypracúvanie právnych analýz
  • vypracúvanie trestných oznámení
  • príprava podaní pre súd a orgány činné v trestnom konaní
  • obhajoba obvinených vo všetkých štádiách trestného konania
  • zastupovanie poškodených vo všetkých štádiách trestného konania